Usluge


Praćenje log book-ova

Rad sa vozačima - Komunikacija sa vozačima i davanje predloga kako da postave log book.Usluge vođenja claim-ova

Prikupljanja svih podataka, obrade i zatvaranja claim-ova na uspešan način za firmu.Usluge road servisa

Preko Truckbreakdown sajta i ostalih servisa koji su nam poznati.Accounting usluge

Rukovođenje platama i sve ostale kancelarijske troškove za transportne firme.Ostale administrativne usluge za transportne firme

Pravljenje baza podataka, ažuriranje podataka, arhiviranje podataka itd.

Kontakt


+1-737-777-8883