Početna


Nešto o nama

Firma koju vam predstavljamo ima više od 10 godina iskustva u radu sa logovima, claim-ovima i road service uslugama. Trenutno poslujemo sa više firmi iz Sjedinjenih Država. Neke od tih firmi su prezadovoljne našim radom iz razloga što su dobile satisfactory prilikom inspekcije logova od strane DOT-ja, pa čak i nakon što su elektronski logovi postali obavezni, dobili smo ponudu da nastavimo rad sa njima i naši partneri su zadovoljni.   


Opširnije
12

Nešto o Log-ovima

ELD i AOBRD softver imaju razliku u ceni naših usluga. Takođe, možete se odlučiti za servis u toku jedne smene, dve smene ili za 24-časovnu podršku. Pozovite na broj telefona +1-312-450-3578 kako bi dogovorili saradnju ili ostavite tekstualnu poruku.
Neki od ELD programa su: Keeptruckin, Fleetlocate, Qualcomm, Trackit, Fleetup, Locus ELD i td. Neki od AOBRD programa (oni koji omogućavaju editovanje driving moda) su: M2M, 3MD, Good Deal GPS, Geotab, Trackyourtruck itd.
Naš rad u vezi prepravljanja i čuvanja log book-ova počinje odmah nakon što dobijemo šifre vašeg softvera i podatke o inspekcijama, nezgodama, turama i gorivima, a naš rad u vezi praćenja logova počinje u realnom vremenu odmah nakon što dobijemo IP telefon od vas.
Naš posao je da vam olakšamo posao! Naš posao je da vaš posao učinimo sigurnim!


Kontakt


+1-737-777-8883